top of page
PARKEERBELEID

Parkeerbeleid

Op het terrein van Onder d’n Plag gelden een aantal specifieke regels voor het parkeren van auto’s en het stallen van (brom)fietsen, wegens de beperkte mogelijkheden.


Het gemeenschapshuis beschikt over parkeerplaatsen aan twee zijden van het gebouw, een fietsenstalling en ruimte voor het parkeren van scootmobiel.


Op de parkeerplaats aan de Demense zijde is éénrichtingsverkeer van toepassing.


Voertuigen mogen ingangen en toegangswegen niet blokkeren.


Auto’s moeten in de daartoe aangegeven vakken worden geparkeerd, en mogen niet op de openbare weg staan waaronder ook begrepen de met rood gemarkeerde fietspaden.


(Brom)fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de fietsenrekken en fietsenstallingen

bottom of page