top of page
DE STICHTING

Stichting Huis voor Ontmoeting en Sport Onder d'n Plag

De Stichting Huis voor Ontmoeting en Sport Onder d’n Plag is verantwoordelijk voor het beheren, exploiteren en in stand houden van een dorps- en sportaccommodatie in Over d’n Dam, ter bevordering van de leefbaarheid in de vijf dorpskernen.

Onder d'n Plag kent twee hoofdtaken:

  • Het dienen als ontmoetingsplek

  • Het fungeren als sportaccommodatie

Daarvan afgeleide doelstellingen zijn:

  • Het in stand houden en daar waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau op cultureel, sportief en sociaal-maatschappelijk gebied

  • Het onderdak bieden aan de diverse dorpsactiviteiten

  • Het versterken van de samenwerking tussen verenigingen en ruimte bieden voor nieuwe initiatieven door bewoners

  • Het exploiteren van het sportpark in de kernen (voetbal, korfbal) en waar mogelijk het ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten

De Stichting Huis voor Ontmoeting en Sport Onder d’n Plag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 53147901, en heeft op dit moment vijf bestuursleden:

Voorzitter: Tanja Vos
Secretaris: Nelly van Grunsven
Penningmeester: Luc Willems
Bestuursleden:

  • Luc Jans

  • Wichard Rossen

  • Ria Vos

  • Rob Pluijm

De Stichting kent een gebruikersraad, waarin alle vaste verenigingen en gebruikersgroepen van het dorpshuis vertegenwoordigd zijn. De gebruikersraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

logo_onderdnplag.png
bottom of page